Babs Gezelle Meerburg

Babs Gezelle Meerburg is docente geweest op de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Verder is ze voor de Leeuwarder Courant recensent voor Friese poëzie.