C.O. Jellema

C.O. Jellema – Gedichten, oden, sonnetten (Querido) was de titel van de kloeke verzamelbundel die in 1992 van hem verscheen. Daarin is zijn voorliefde voor de vaste vormen in de poëzie merkbaar. In 1999 verscheen Droomtijd en in 2003 verscheen zijn laatste bundel Stemtest. Jellema was als germanist verbonden aan de RUG. C.O. Jellema overleed in 2003.