Gert Visser

Gert Visser (Groningen, 1945) en de Groningse psychologie zijn al veertig jaar met elkaar verbonden. Hij studeerde van 1963-1970 psychologie aan de RUG. Sindsdien is hij als wetenschappelijk medewerker, hoofmedewerker, universitair docent en vanaf 2001 als hoofddocent betrokken bij dit vakgebied. Hij zorgt ervoor dat in de psychologie alle informatiestromen goed op elkaar aansluiten en dat er goed onderwijs gegeven wordt. Collega?s, (oud-)studenten en ouders kennen hem alom als een zeer inspirerend en gedreven man. Daarnaast is Visser erg actief in de maatschappelijke wereld van zijn woonplaats Peize. Hij is een bindende figuur die door zijn enthousiasme velen weet te mobiliseren voor vrijwilligerswerk en vrije tijdsbesteding. De voetbalclub in Peize kent hem als begeleider en trainer van jeugdteams en als voorzitter van het bestuur van de jeugdafdeling. Onder zijn leiding leefde de jeugdafdeling op: er kwamen professionele trainers en de betrokkenheid van ouders werd versterkt. In 1991 schreef Visser samen met anderen een mooi geïllustreerd boek over de geschiedenis van de zestigjarige voetbalclub. Vermaard is ook zijn succesvolle optreden als ?Sinterkerstman?. Verder maakte hij zich verdienstelijk voor het zwembad in Peize, dat in 1989 werd geprivatiseerd. Hij werd voorzitter van de Stichting Zomerbad Peize, die de exploitatie van bad veiligstelde door ?uitgekiende? onderhandelingen, sponsoracties, bijdragen van donateurs, de rekrutie van vrijwilligers en de aanstelling van professionals. Tot slot was Visser voorzitter en gastheer van het Haydn Jeugdorkest in Groningen en voorzitter van buurtvereniging “De Pol e.o.” in Peize. Visser wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.