Hilde Krips-van der Laan

Hilde Krips-van der Laan (Rijnsburg, *1943) was wetenschappelijk onderzoeker, universitair docent Moderne Geschiedenis en vakdidactica aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1999 promoveerde zij op Woord en daad: De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving. Zij was co-redacteur van Tot hulp en troost: Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen (2016).