Jan de Jong

Jan de Jong (1954) studeerde Nederlands en literatuursociologie in Tilburg en Nijmegen. Hij was docent moderne Nederlandse letterkunde aan de masteropleiding van Fontys in Tilburg en werkt tegenwoordig als poëzierecensent voor verschillende papieren en digitale media.

 

Foto door Mariëlle van Hezewijk