Jans de Vries

Jans de Vries werkt vanaf 1982 als boswachter voor Staatsbosbeheer in het Bargerveen. Hij heeft de veranderingen in het gebied van dichtbij meegemaakt en heeft een ongebreidelde kennis van de cultuurhistorie en flora en fauna van het gebied.

Foto: Aaldrik pot