Jetske Bilker

Jetske Bilker is schrijfster. Zij heeft al diverse Friestalige boeken geschreven.

Haar Friese boekenweekgeschenk Oar plak oare tiid (2004) werd onlangs in het Nederlands vertaald onder de titel Andere plaats, andere tijd (2005).