Peter van der Heide

Peter van der Heide (Groningen, 1967) is cultuurcriticus en schrijft al meer dan een kwart eeuw professioneel over (pop) muziek. Hij publiceert onder meer in Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Daarnaast is hij zelf zanger/ gitarist in de band Whipster.