Rense Sinkgraven

Werk van Rense Sinkgraven verscheen in diverse bloemlezingen en werd gepubliceerd in de tijdschriften Krakatau, Passionate en Tzum. Hij draagt regelmatig voor op landelijke podia. 
In 2007 werd Sinkgraven benoemd tot stadsdichter van Groningen.