Cultuuronderwijs is onderwijs in cultureel bewustzijn. Dat is het menselijk vermogen om te reflecteren op cultuur: op wat mensen (mee)maken, denken en doen. Je kunt dit bewustzijn in taal of kunst uitdrukken, met muziek of in je gedrag. Cultureel bewustzijn krijgt vorm in nieuws en geschiedschrijving, in religie en politiek, in kunst en filosofie. Het bepaalt je zelfbeeld en identiteit en geeft richting aan je handelen. Een rijk en veelzijdig cultureel bewustzijn vormt een stevige basis voor betrokken en kritisch burgerschap.

Cultuur² Cultuuronderwijs in het VO biedt een stevig onderliggend kader voor samenhangend cultuuronderwijs, omdat het laat zien dat (en hoe) de cultuurvakken elkaar aanvullen. Ze ondersteunen samen de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van leerlingen, in al zijn verschijningsvormen. Inzicht in deze samenhang maakt lessen interessant en zinvol.

De uitgewerkte praktijkvoorbeelden helpen je bij het ontwikkelen van een (school)visie op cultuur en cultuuronderwijs. Hoe kun je de cultuur en de ontwikkeling van je leerlingen leren kennen en hoe vul je met die kennis op je school cultuuronderwijs in?

Onze cultuur verandert snel. We zijn mondialer, digitaler en democratischer dan ooit. Cultuur hangt altijd samen met waarden, maar wat van waarde is, is vaak minder vanzelfsprekend. Cultuur² Cultuuronderwijs in het VO biedt een nieuwe manier van denken over cultuur en cultuuronderwijs.

 

University of Groningen Press | UGP

De fysieke boeken van University of Groningen Press worden in samenwerking met Uitgeverij kleine Uil gedistribueerd.

Cultuur², Cultuuronderwijs in het VO

Barend van Heusden & Astrid Rass & Jeroen Tans