Corrie Joosten

Corrie Joosten (1950 -2018) was docent literatuur aan de NHL hogeschool, schrijfster van literatuurmethodes (Basisboek Literatuur en Metropool), samensteller van bloemlezingen
(Zacht gezicht aan zacht gezicht en Hij zag een kameraad in je) en boerin.