Elly van Pagée

Elly van Pagée schrijft teksten voor cabaret en theater over maatschappelijke thema’s. In de theaterstukken over de oorlogsgeschiedenis van Roden, weet ze heden en verleden in tijden van polarisatie te verbinden. Daarvoor heeft ze de Cultuurprijs van de gemeente Noordenveld ontvangen.

Elly van Pagée is vrijwilligster in Hospice Vredeborgh in Leek. Haar ervaringen legt ze vast in verhalen en poëzie, waarbij ze zonder oordeel schrijft, geboeid door de kwetsbaarheid van mensen aan het eind van hun leven wanneer de schillen van status en decorum verdwijnen.

Ze studeert proza en poëzie op de Schrijversvakschool in Groningen.