Een hospice is een plek waar mensen in de laatste fase van hun bestaan afscheid nemen van hun leven en hun dierbaren. Een huis waar spanning, onbegrip, verdriet en machteloosheid is, maar ook een plek waar wordt gelachen, waar tederheid, liefde en opbeurende woorden zijn, waar het leven verdicht is tot de kern van zijn bestaan, nog even…

De verhalen in Van hier nu tot hier na geven een inkijk in de bijzondere wereld van een hospice.

Met foto’s van Alfred Oosterman.

De woorden van en tot geven een richting aan, een weg die wordt afgelegd in het hospice, waar het ‘er zijn in het hier en nu’ zo belangrijk is. En wat er na komt weten we niet. We gaan tot die grens mee, verder niet.

Van hier nu tot hier na – Verhalen uit een hospice

Elly van Pagée

Over de auteur(s)

Elly van Pagée