Henk Puister

Henk Puister schrijft al bijna dertig jaar gedichten en verhalen in het Gronings. Ze verschenen in het Grunneger Tiedschrift Krödde, in Toal en Taiken en in diverse bloemlezingen. Een dertigtal van zijn gedichten zijn gepubliceerd in een dubbelbundel samen met Henk Smit, Woddels van mien bestoan (2001), een uitgave van Biblionet Groningen ter gelegenheid van de Groninger Boekendagen.