Louis Couperus

Louis Couperus (1863-1923) is één van de grootste schrijvers van Nederland; hij komt maar liefst vier keer voor in de literaire canon. Noodlot publiceerde hij direct na het succes van Eline Vere. Het boek over een bijzondere driehoeksverhouding is na meer dan honderd jaar actueler dan ooit. Hetzelfde geldt voor De stille kracht waarin de koloniale overheerser zijn trekken thuis krijgt. Couperus geeft zelf aan dat De stille kracht vooral ‘de geheimzinnige vijandschap van Javaanse grond en sfeer en ziel tegen de Nederlandse veroveraar’ weergeeft.