Nanne Streekstra

Nanne Streekstra was tot voor kort verbonden aan de opleiding Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen en doceerde onder meer fonologie, syntaxis en historische taalkunde.