met afzonderlijke aandacht voor het Brabants, Fries, Limburgs, Nedersaksisch, Vlaams en Zeeuws

met medewerking van

Ronny Keulen en Arjen Versloot

Het Basisboek Historische taalkunde is een onmisbaar naslagwerk voor studenten en een handig hulpmiddel voor andere geïnteresseerden.

Het Nederlands is het resultaat van een aantal boeiende en soms complexe taalveranderingen in Europa en in ons land in het bijzonder. Hoofdfasen en ontwikkelingslijnen zijn in dit boek kernachtig in beeld gebracht met gebruikmaking van interessante data. De lezer maakt kennis met klanken, spellingeigenaardigheden, woordvormen en zinsconstructies van onder meer het Oud-West-Germaans en het Oud-, Middel- en Vroegnieuwnederlands, de vorm van Hollands die zich ontwikkelde tot de Nederlandse standaardtaal. Aan de hand van een aantal teksten uit de middeleeuwen en de gouden eeuw kan het lezen en analyseren van de geschreven taal uit die perioden worden geoefend, met behulp van de grammaticale gedeelten.

Naast het Nederlands ontwikkelden zich natuurlijk andere interessante talen en dialecten. Daarom is er ook aandacht voor het Nedersaksisch, Fries, Zeeuws, Vlaams, Brabants en Limburgs, inclusief de varianten in Nederlandstalig België. Het boek beschrijft bovendien de soorten taalverandering die in de taalwetenschap worden onderscheiden.

Zie hier voor een voorbeeld van de inhoud.

‘Het boek is bedoeld als naslagwerk voor studenten Nederlands, maar zeker ook interessant en leerzaam voor historici of geïnteresseerden die meer willen weten over de Nederlandse linguïstiek en de historische taalontwikkeling van het Nederlands.’
Historiek

Basisboek Historische taalkunde

Nanne Streekstra & Henk Bloemhoff

Meer van deze auteur(s)