Henk Bloemhoff

Henk Bloemhoff is als taalkundige gespecialiseerd in de (mor)fonologie van het Stellingwerfs.

Foto: Huis van de Groninger Cultuur