Eén vrouw behoorde tot de kopgroep van kunstkring De Ploeg: Alida Pott (1888-1931). Haar werk viel direct op, vooral vanwege het opvallend heldere kleurgebruik. Binnen De Ploeg was zij enkele jaren zeer actief en vervulde zij verschillende bestuursfuncties. Door haar vroege dood verdween haar werk echter lange tijd uit de aandacht, bij overzichtstentoonstellingen van De Ploeg was vaak niets van haar te zien.

In 2018 wordt herdacht dat kunstkring De Ploeg honderd jaar geleden werd opgericht. Het werk van Alida Pott is dan op de grote overzichtstentoonstelling van De Ploeg van het Groninger Museum vertegenwoordigd. Een uitgelezen gelegenheid om het werk van Alida Pott nu eindelijk eens extra in de schijnwerpers te zetten. Vooral de landschappen en portretten uit haar oeuvre imponeren nog altijd.

Aangeraakt door een nieuw licht bevat veel afbeeldingen van het bijzondere werk van Alida Pott. De begeleidende tekst besteedt aandacht aan het verloop van haar kunstzinnige carrière, haar rol binnen De Ploeg en de samenwerking met haar echtgenoot George Martens, vooral op het gebied van toegepaste kunst. Haar huwelijk met deze bon vivant van De Ploeg voegt ook een romantisch aspect aan haar verhaal toe. Dankzij brieven, notulen van de kunstkring en de getuigenissen van tijdgenoten, wordt een goed beeld gegeven van haar onafhankelijke geest en eigenzinnige opvattingen.

Aangeraakt door een nieuw licht – Alida Pott & De Ploeg

Doeke Sijens

Over de auteur(s)

Doeke Sijens

Meer van deze auteur(s)