Bevrijd! – kleine grote herinneringen aan de bevrijding

‘Vertel uw persoonlijke verhaal over de bevrijding.’ Op die oproep reageerden tientallen mensen met foto’s en verhalen. Het zijn ontroerende ooggetuigenverslagen geworden. Natuurlijk verhalen over de Canadese bevrijders; de blijdschap, de feesten, de chocolade en het witte casinobrood. Maar ook verhalen over dode soldaten die zomaar op straat lagen.

Verslagen van spannende gebeurtenissen rondom de bevrijding, maar ook uitgesproken trieste verhalen: in de kampen kon men na de bevrijding niet meteen naar huis en dan was het nog de vraag of ’thuis’ nog wel bestond.

De Stichting Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen (OVMG) verzamelde deze getuigenissen en biedt de lezer een breed overzicht van de diverse emoties die tijdens de bevrijding om de voorrang streden.

Over de auteur(s)

Auteur zonder foto
Monique Brinks

Meer van deze auteur(s)