In Onstandig heden staat niets vast. Een gebrekkig evenwichtsgevoel, televisiebeelden van Oekraïne en Gaza, een adoptie, een medisch wonder, afbrokkelende landschappen – alles brengt onrust. Niets is bestendig, ook de vorm van de gedichten niet. Er zijn vrije verzen en gebonden liedteksten, en lengte, compactheid en toon variëren enorm, soms zelfs binnen een gedicht. Voor Schotanus is dichten nu eenmaal elke keer weer een avontuur in en met de taal.

*

Waarom toch dat zoeken naar één stijl
zo’n uniek monomane?

Ik kan wel een koffiepot op papier zetten
maar geen twee achter elkaar
zoals Gubbels

Ik zou er meteen thee uit morsen
en om de situatie te redden
een vis laten zwemmen
in de vlek.

 

Gedichten uit deze bundel verschenen eerder in Tzum, Meander, De zingende zaag, De Tweede Ronde, Brabant literair, Avier en enkele boekwerken, en op FaceBook en Instagram (@schotschrift).

Onstandig heden

Verschijnt op: 14-11-2024

Yke Schotanus

Over de auteur(s)

Yke Schotanus