Schrijvers op streek

Twintig schrijvers verspreid over het hele land die publiceren in hun streektaal vragen om een verhaal en dat verhaal afdrukken met een vertaling ernaast. De literatuur blijft dan niet beperkt tot een bepaalde regio, maar wordt toegankelijk voor iedereen. Dat is het even simpele als krachtige idee dat ten grondslag ligt aan het boek Schrijvers op streek.

Samensteller Jan Sleumer vroeg 20 schrijvers een verhaal in te leveren. De vertaling wordt simultaan aan de oertekst afgedrukt. Daarnaast maakte fotografe Iris Réthy bij elk verhaal een indringend portret van de auteur. Zo ontstaat een boeiend mozaïek in woord en beeld van de literatuur in diverse streektalen.

Met bijdragen van:
Jetske Bilker
Herman Finkers
Godelieve van Gemen-Bruijnen
Ate Grypstra
J.K. Harms
Frans van der Heijde
Derk Jan ten Hoopen
Melle Hijlkema
Marga Kool
Lukas Koops
Michel de Koning
Gerrit Kraa
Henk Krosenbrink
Anne van der Meiden
G. Rapaille
Engel Reinhoudt
Koba Schlemmer
Ina Slot
Cor Swanenberg
Johan Veenstra

Schrijvers op streek

Jan Sleumer

Over de auteur(s)

Jan Sleumer