Vier sterren voor Hoe het licht valt

29 april 2016

Vier sterren in de noordelijk pers (Leeuwarder Courant en dagblad van het Noorden) vandaag voor Hoe het licht valt van Anton Ent (met gastoptreden van Marieke Jonkman). Eppie Dam schrijft: . ‘Zijn poëzie is een confrontatie tussen het aardse en het verhevene, het tastbare en het verborgene, de buiten- en de binnenwereld. Hoe het botst, laat ook de nieuwste bundel zien, uit één adem geschreven, inclusief de Jonkmancyclus.

De grondtoon van de poëzie is nuchter, totdat je merkt dat er meer achter zit: iets duivels, iets hemels, verontwaardiging, wrevel, en zomaar verwondering.’