Bart Temme

Bart Temme (1984, Hilaard) studeerde Nederlandse Taal & Cultuur in Groningen. Hij doceert Nederlandse letterkunde aan NHL Stenden in Leeuwarden en is redacteur bij Tzum. In het verdwijnpunt beweegt iets is zijn debuut.