Per Saldo

De nacht der Girondijnen van Jacques Presser is een van de mooiste boekenweekgeschenken van na de Tweede Wereldoorlog. Henk van der Ent vervolgt het verhaal in Per saldo.
Alberto Pareira heeft, als jood, bij de kamppolitie in Westerbork gewerkt. Na zijn zelfmoord krijgt hij in het hiernamaals de kans om te reïncarneren. Voordat hij daartoe overgaat volgt hij lange tijd het leven van een man die hem bijzonder intrigeert. Een leven waarin het boek De nacht der Girondijnen een belangrijke rol speelt.
Per saldo is een pleidooi voor dit juweeltje uit de Nederlandse literatuur. De roman kent ook hetzelfde thema: mogen wij oordelen over mensen die noodgedwongen duivelse daden verrichten?

Henk van der Ent is naast romanschrijver ook dichter (Anton Ent en Marieke Jonkman). Hij schreef eerder Waterlelies.

De pers over Per saldo:

‘Van der Ent weet wat er in mensen omgaat. (…) Per saldo is een leerzaam en bevrijdend boek. Een krachtig pleidooi ook om De nacht der Girondijnen te lezen.’
W.A.M. de Moor in De Gelderlander

‘Het verhaal van Joost Hazenleger is een Bildungsroman en geeft tegelijk een aardig tijdsbeeld van de tweede helft van de twintigste eeuw.’
Bettine Siertsema in Roodkoper

‘Verrassend’
Tjerk de Reus in CV-Koers

‘Enerzijds is Van der Ents nieuwe roman een parabel zoals ‘Het grote gebeuren’ van Belcampo of ‘De kellner en de levenden’ van Simon Vestdijk, anderzijds heeft zijn vertelling ook realistische trekjes, bijvoorbeeld in de erotische passages die eenzelfde toon hebben als soortgelijke stukken tekst in ‘Waterlelies’.
Bert van Weenen op Chroom digitaal

Over de auteur(s)

Henk van der Ent

Meer van deze auteur(s)